Anata no Ban Desu (ถึงตาคุณแล้วนะ) ตอน 1 – 10 จบ ซับไทย

Anata no Ban Desu (ถึงตาคุณแล้วนะ) ตอน 1 – 10 จบ ซับไทย

Anata no Ban Desu (ถึงตาคุณแล้วนะ) สองสามีภรรยาต่างวัยคู่หนึ่งที่ชอบนิยายสืบสวนสอบสวน วันหนึ่งย้ายเข้ามาอยู่ในแมนชั่นใหม่ ที่มีการเล่นเกมแลกเปลี่ยนการฆาตกรรม

Anata no Ban Desu (ถึงตาคุณแล้วนะ) ตอน 1
Anata no Ban Desu (ถึงตาคุณแล้วนะ) ตอน 2
Anata no Ban Desu (ถึงตาคุณแล้วนะ) ตอน 3
Anata no Ban Desu (ถึงตาคุณแล้วนะ) ตอน 4
Anata no Ban Desu (ถึงตาคุณแล้วนะ) ตอน 5
Anata no Ban Desu (ถึงตาคุณแล้วนะ) ตอน 6
Anata no Ban Desu (ถึงตาคุณแล้วนะ) ตอน 7
Anata no Ban Desu (ถึงตาคุณแล้วนะ) ตอน 8
Anata no Ban Desu (ถึงตาคุณแล้วนะ) ตอน 9
Anata no Ban Desu (ถึงตาคุณแล้วนะ) ตอน 10 End