HOLD ON, MY LADY (2021) รอก่อน ท่านหญิงของข้า ซับไทย EP.1-2

HOLD ON, MY LADY (2021) รอก่อน ท่านหญิงของข้า ซับไทย

Hold On, My Lady (2021) รอก่อน ท่านหญิงของข้า เกิดขึ้นในช่วงรุ่งเรืองของราชวงศ์หลี่เรื่องรัก ๆ ใคร่ ๆ เบ่งบานและเติบโตขึ้น