Obstetricians And Gynecologists คุณหมอหัวใจเพชร พากย์ไทย Ep.1-9 (จบ) [ซีรี่ย์ญี่ปุ่น พากย์ไทย]

Obstetricians And Gynecologists คุณหมอหัวใจเพชร พากย์ไทย

Obstetricians And Gynecologists คุณหมอหัวใจเพชร พากย์ไทย

ณ แผนกสูติ นรีเวชของโรงพยาบาลแห่งมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ฮิรางิ นาจิ เป็นสูติ-นรีแพทย์ผู้ช่วย ซึ่งในปี5 ของการทำงานแผนกศัลยกรรมในสถานผดุงครรภ์ของโรงพยาบาล ได้เกิดเหตุร้ายแรงต่อชีวิตของผู้ป่วย

Obstetricians And Gynecologists คุณหมอหัวใจเพชร พากย์ไทย Ep.1

Obstetricians And Gynecologists คุณหมอหัวใจเพชร พากย์ไทย Ep.2

Obstetricians And Gynecologists คุณหมอหัวใจเพชร พากย์ไทย Ep.3

Obstetricians And Gynecologists คุณหมอหัวใจเพชร พากย์ไทย Ep.4

Obstetricians And Gynecologists คุณหมอหัวใจเพชร พากย์ไทย Ep.5

Obstetricians And Gynecologists คุณหมอหัวใจเพชร พากย์ไทย Ep.6

Obstetricians And Gynecologists คุณหมอหัวใจเพชร พากย์ไทย Ep.7

Obstetricians And Gynecologists คุณหมอหัวใจเพชร พากย์ไทย Ep.8

Obstetricians And Gynecologists คุณหมอหัวใจเพชร พากย์ไทย Ep.9